Stratégiai menedzsment | Digitális Tankönyvtár

Lapos stratégiai lehetőségek

lapos stratégiai lehetőségek

Hírközlés, monitorrendszer Vállalati információs rendszer Az üzleti életben stratégiaalkotáson egy már kitűzött misszióhoz vagy célhoz vezető alternatív utak meghatározása és értékelése, valamint a követendő alternatíva kiválasztását, részletes kidolgozását értjük.

Ezek között választunk a stratégiai döntéssel. A stratégia azokat az alapvető lépéseket tartalmazza, amelyeket a vezetőknek meg kell tenni a célok megvalósítása érdekében. Egy szervezet stratégiáján általában a vállalati felső szint, a vezetõ stratégiáját értjük, de valójában a vállalaton belül több szinten is léteznek stratégiák. Ilyenek: ·          Szervezeti stratégia corporate strategy : az egész vállalatra vonatkozó hosszú távra szóló stratégia, amely a vállalat egészére vonatkozik, annak helyét határozza meg az üzleti életben.

A vállalati stratégia fontos eleme a fő irányok meghatározása mellett legjobb bináris opciós kereskedési platform erőforrások elosztása az üzleti egységek között. Ilyen üzleti stratégia pl.

A kétfajta stratégia nem feltétlenül azonos. A tervezés fogalma a nehezen megfogható kategóriák közé tartozik.

Stratégiai menedzsment | Digitális Tankönyvtár

A legáltalánosabb megközelítés szerint: A terv a jövőbeli cselekvés megjelenítése a tudatban, a tervezés pedig maga az a folyamat, amely ezt a képet előállítja. A tervezést a továbbiakban lapos stratégiai lehetőségek a stratégia alkotás keretét értelmezzük. A vállalati tervezést illetően a szakirodalomban se szeri, se száma a definíciós kísérleteknek. A gyakorlat megkövetel valamilyen eligazítást, igényli legalább a fontosabb, lényegi fogalmak megvilágítását, bizonyos útbaigazítások és gondolkodási modellek megfogalmazását.

A vállalati tervezés lényege egy olyan tudományosan megalapozott eljárási mód, amellyel a vállalat azon fontosabb feladatait szervezi meg, amelyek egyrészt a jelenlegi vállalkozásainak hatékonyságát vannak hivatva biztosítani, másrészt elvezetik egy új, jobb jövőbe. A tervezésnek kell megadni a választ a tágabban értelmezett környezet fenyegetéseire és kínálkozó lehetőségeire. A válasz a vállalat belső erőforrásainak kreatív lapos stratégiai lehetőségek születik meg.

lapos stratégiai lehetőségek

Felfogásunk szerint a tervező figyelmének középpontjában a környezeti változások lankadatlan nyomon követése áll. A környezeti változások adják a kiindulási pontot: ezek alapján kell a lehető legjobb döntést meghozni az eredményes lapos stratégiai lehetőségek működés érdekében. A tervezés tehát a környezeti mozgásokhoz való aktív lapos stratégiai lehetőségek passzív alkalmazkodás eszköze.

A környezeti változásokra való reagálás olyan tervezési döntésekben ölt testet, amelyek egy megjelölt cél érdekében a vállalati pozíciók megváltoztatását kívánják elérni.

Marketing stratégia: találjuk meg a fő erősséged (MM 14)

Ezek különböző akciók megvalósítására irányulnak, a vállalat szinte valamennyi egységét, funkcióját érinthetik, ezért koordinálásra is szükség van. Ez az összehangolás is a tervezés feladata. A tervezés tehát végső soron a vállalati rendszer megváltozásának hordozója. Mintzberg összefoglalja és tipizálja a szakirodalomban fellelhető tervezési definíciókat, az alábbiak szerint.

  • A lapos szervezeti struktúra előnyei öt pontban - Perspective
  • Kereskedési robotok bináris opciók
  • EN A lapos szervezeti struktúra előnyei öt pontban Miért éri meg, ha valahol minden dolgozó egyben vezető is, és nem egyvalaki próbálja megmondani, hogy merre tovább?
  • A reengineering folyamatának kiindulópontjaatulajdonosokésafogyasztókszámárateremtendőérték.

Ez a meghatározás nem tesz különbséget operatív, közép és hosszú távú előrelátás között. A tervezés itt a szabad akarat kifejeződése, de a definíció még mindig nem elég megkülönböztető.

lapos stratégiai lehetőségek

Az egymással kölcsönösen összefüggő döntések döntési rendszert igényelnek — innen ered a tervezés eredendő komplexitása Ackoff. A tervezés formalizálása, szisztematikus jellege a megkülönböztető jegy a fenti meghatározásokhoz képest. A tervnek a lehető legobjektívabbnak, tényszerűnek, logikusnak és reálisnak kell lenni. Mintzberg szerint ez a definíció közelíti meg legjobban, megkülönböztető módon a tervezés lényegét, bár a formalizációt ő sem tartja abszolút követelménynek.

Lapos stratégiai lehetőségek célok, stratégiák, akciók kiválasztását jelenti, amely a környezeti kihívásokra adott válaszokat határozza meg. Maga a tervezési rendszer ezen döntések meghozatalának kerete, eszköze, és mint ilyen, maga is környezetfüggő. A vállalati környezet jellegétől függ ugyanis, hogy a stratégia megalkotásához, a tervezési döntések meghozatalához milyen tervezési rendszer a legalkalmasabb.

Nyilvánvaló, hogy másképpen kell tervezni egy stabil, jól kiszámíthatóan változó környezetben, mint egy turbulens, kiismerhetetlen közegben. Csak akkor vagyunk képesek optimális vagy legalábbis azt megközelítő tervezési döntéseket hozni, ha tervezési rendszerünk összhangban van a környezet diktálta követelményekkel. Egy jól vezetett vállalatnál maga a tervezési rendszer is követi a környezet alapvető változásait.

A vállalati erõ és gyenge pontok diagnosztika és külsõ lehetõségek és fenyegetések környezetelemzés meghatározására szolgáló eljárás rövidítése.

A vállalat irányítási folyamatában mind erőteljesebb hangsúllyal jelentkezik a környezethez való alkalmazkodás igénye. Ezért a stratégiai tervezés, illetve a stratégiai menedzsment egyik kiindulópontját képezi ezért lapos stratégiai lehetőségek környezet elemzése. A stratégiaalkotásnál az egyik kritikus pont a környezet megértése és elemzése. A stratégiaalkotás másik kritikus kiindulási pontja a szervezet, a vállalat tulajdonságainak, képességeinek megismerése.

A vállalati diagnosztika néven ismert elemzés a SWOT analízis másik alapeleme: ide tartozik a belsõ erős és gyenge pontok feltárása, a funkciók lapos stratégiai lehetőségek.

Kovács Péter - Stratégiai tervezés | gereingatlanok.hu

Amikor a vállalati elemző a környezettel kezd foglalkozni, felmerül a kérdés; mit értünk pontosan környezeten? A kérdésre általános válaszként megadható az alábbi meghatározás. A környezet fogalmába minden olyan tényezőt beleértünk, amelyek a szervezet működésére a jelenben vagy a jövőben hatással vannak.

Amikor egy vállalat irányításáról lapos stratégiai lehetőségek, akkor az alapvető gazdasági, piaci mutatók alakulását vizsgáljuk — sőt, a konkrét célok megfogalmazása is ezeken keresztül történik. lapos stratégiai lehetőségek

Környezetként értelmezhetjük ezért mindazon tényezőket, jelenségeket, folyamatokat, melyek hatással bírnak ezekre a lapos stratégiai lehetőségek, illetve értékük alakulására. A környezet szerepe a stratégiaalkotásban korszakonként változott. A stratégiának tehát a mindenkori környezeti kihívásoknak kell megfelelnie, ezért megfelelő stratégia kialakításához elengedhetetlenül szükséges a környezet lehetséges alakulásának ismerete.

A vállalati célok kitűzésénél a tervező szabadságfoka nem korlátlan: csak olyan irányok jöhetnek szóba, amelyek összhangban vannak a vállalat gazdasági és társadalmi környezetével.

Ez a környezet egyszerre lehet barátságos és ellenséges a vállalattal szemben: ·          egyrészt lehetőségeket kínál a további fejlődéshez, gyarapodáshoz, terjeszkedéshez, ·          másrészt olyan ellenséges elemeket, fenyegetéseket tartalmazhat, amelyek a célok megvalósítását akadályozzák, végső soron pedig a vállalat létét is veszélyeztethetik.

lapos stratégiai lehetőségek

A környezet elemzésének lapos stratégiai lehetőségek annak megállapítása, hogy miként lehet a potenciális lehetőségeket és fenyegetéseket a vállalat hasznára fordítani: a kedvező lehetőségeket kihasználni, a vállalati pozíciókat megrendítő fenyegetéseket elkerülni és kivédeni.

A vizsgált szint vállalat, divízió egyes szegmensei divíziók, vállalkozások számára a környezet milyen vonzerőt jelent?

A lapos stratégiai lehetőségek szélesebb dimenzióban is vizsgálandó. A vállalat egésze szempontjából vizsgálva a környezetnek mind általánosabb elemei kerülnek előtérbe általános gazdasági-politikai klíma, adópolitika, infláció, stabilitás, lobbik, demográfiai mutatók, környezetvédelem stb.

Itt a környezetelemzés tükrében olyan kérdésekre is választ keresünk, mint ·          melyek fejleszthetők a meglévő tevékenységcsoportok közül; ·          melyek a visszafejlesztendők vagy megszüntetendő egységek; ·          mely területeken nyílik lehetőség vagy válik szükségessé új vállalkozás alapítására vagy megvásárlására.

Betekintés: Kovács Péter - Stratégiai tervezés

A reális lehetőségeket és fenyegetéseket kutató környezetelemzés a versenytársak helyzetét is figyelembe veszi, fontos döntések megalapozója és kiindulópontja lesz. A környezeti elemzések sikeres elvégzése után a vállalat előtt feltehetőleg egy világosabb jövőkép áll, mint korábban.

Az elemzések révén számos olyan, a vállalat előtt tornyosuló korlátot deríthetünk fel, amelyeket a későbbi döntéseknél figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor a környezet lapos stratégiai lehetőségek alakulására az elemzések alapján pénzt keresni a dolláron olyan feltételezés is születik, amelyek ismerete a későbbi döntések szempontjából ugyancsak nagy fontosságú.

Ilyen korlátok és feltételezések például az általános gazdasági környezet elemzése kapcsán adódnak: a gazdaság hosszabb távú fejlődésének kilátásai, az EU csatlakozás és következményei, a kamatláb, az adókulcs, a valutaárfolyam, az árindex, az inflációs ráta, a szociális terhek, a környezetvédelmi előírások stb.

lapos stratégiai lehetőségek

A vállalati szintű stratégiai tervek ezen korlátok és feltételezések ismeretére alapoznak: ezek prognosztizált értékének alakulását veszik számításba. Amennyiben ezen környezeti tényezők előrejelzése az idő előrehaladtával megváltozik, a vállalatnak egy más paraméterű környezethez kell alkalmazkodnia.