Supplies - 363031-2020

Fedett opció

fedett opció

Ajánlatkérő a szerződés 4. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására.

fedett opció

Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet 7 pontja tartalmazza. Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés 4.

Κορυφαία επικεφαλίδα αριστερού μενού

Felek a teljes mennyiség alatt a 31db fix, 9db opciós gépjármű lehetséges bérleti időtartamának összességét értik, melynek alapján a beszerzés teljes mennyisége 40X48 hónap gépjármű flottakezelési szolgáltatás, melyet Ajánlattevő a szerződés 4. Ajánlat-kérő fedett opció opció teljes mennyiségbe beleszámítja az eseti bérlet szolgáltatási időszakon belüli lehetséges időtartamát, mint opci-ós mennyiséget azzal, hogy eseti bérletre az opciós darabszám által le nem fedett fedett opció van lehetősége Aján-latkérőnek.

fedett opció

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe fedett opció, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel.

fedett opció

Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. Bérleti és flottakezelési díj az első évben nettó Ft 60 2. Fedett opció bérleti díj nettó Ft 10 Section number: IV.

fedett opció