A gazdasági élet szociológiája

Opciós piac szerkezete

Piachálózati opciós piac szerkezete A magatartási feltevések két körének - hiperracionalitás, valamint az opportunizmus hiánya versus korlátozott racionalitás és opportunizmus - igencsak eltérő következményei vannak a piaci hálózatok valószínű mintáit illetően. A következményeket két szinten vehetjük szemügyre: a mikrohálózatok és a makrohálózatok szintjén.

Figyelembe kell venni továbbá a piaci hálózatok következményeit - a makrohálózatok szerkezetének hatását az árakra lásd 1.

A mikrohálózatok opciós piac szerkezete. Az alapvető kérdés: Hogyan alakítják az egyéni szereplők egocentrikus hálózataikat? Az opportunizmus hiánya továbbá azt jelenti, hogy a szereplők egyetlen motivációja a legjobb ár megtalálása, és a piacszervezők sohasem fogják vissza részvételüket.

opciós piac szerkezete

Ebben a helyzetben a szereplők mikrohálózatainak kiterjedtnek kell lenniük: átlagosan minden szereplő sok más szereplővel kereskedik, és minden kereskedelmi kapcsolatban nagy mennyiségeket forgalmaznak mennyiség alatt az opciós szerződések számát értve. Opportunizmus és korlátozott képességek nélkül a szereplők nem hajlanának az ügyletek csökkentésére vagy korlátozására.

Habár egyéni eltérések előfordulhatnának, az egyes szereplők által létesített kapcsolatok átlagos mennyiségének és az egyes kapcsolatokban opciós piac szerkezete átlagos mennyiségeknek egyaránt magasnak opciós piac szerkezete lennie.

A korlátozott racionalitás és opportunizmus feltevése mellett a szereplők kereskedésük korlátozására és visszafogására kényszerülnek.

Milyen termékekre lehet opciózni?

A résztvevőket korlátozott információbefogadó és -feldolgozó képességük arra kényszeríti, hogy szűkebbre szabják partnerkereső tevékenységüket. Továbbá az opportunizmus a kereskedelem lanyhulását eredményezi, amint a piacszervezők csökkentik részvételüket. Az ügyletek korlátozásának egyik módja a közelben lévőkkel való kereskedelem. A hibák a brókerek közti távolság négyzetével fordítottan arányosan nőnek Hogy csökkentsd a kockázatot, azokkal kereskedsz, akik közel vannak; pénzről van szó.

Bevezetés opciós piac szerkezete 2. A bankközi devizaopciós piacok jellemzõi Alapfogalmak Mire használják az opciókat? Az opciók árazása Jegyzési konvenciók, implikált volatilitás A nemzetközi devizaopciós piac A legfontosabb sztenderd termékek Az opcióárak információtartalma A forintra szóló devizaopciók piaca A hazai piac A londoni piac Adatforrások A devizaopciók hatása a forintpiacra Opciók és piaci likviditás Az opciók fedezésének hatása az azonnali piacra Mi történik, ha a delta megváltozik? Az opciók és a monetáris politika közvetett hatása az árfolyamra Egzotikus opciók hatása a forintpiacra A reverse knock-out opciókról általában Szintetikus forwardok elõállítása reverse knock-out opciókból 43 3 5 Magyar Nemzeti Bank 5. Elemzésünkben elsõsorban leíró jelleggel mutatjuk be a legelterjedtebb opciós opciós piac szerkezete termékeket, a piac szerkezeti felépítését, és a kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakat.

Például ha egy bróker bizonyos százalékot kap egy ügylet után, és hibázik, akkor esetleg 20 másik ügyletre lehet szüksége, hogy behozza a veszteséget. Ez a viselkedés - az ideáltipikus feltételekhez képest - alacsonyabb átlagokat eredményez az egyes szereplőkre jutó kapcsolatok számában és az egyes kapcsolatokban elcserélt mennyiségekben. A korábban tárgyalt okok miatt azt várom, hogy e két mikrohálózati jellemző opciós piac szerkezete és kis tömegben lényegében ugyanúgy jelentkezik. A makrohálózatok modelljei.

Elegendő számú ügyletet feltételezve a kiterjedt mikrohálózatoknak differenciálatlan átfogó piaci hálózatokat kell eredményezniük. Különösen többszörös alcsoportok kialakulásának nem lenne alapja; ideáltipikus feltételek között a makrohálózat szerkezete egyetlen egységes klikk lenne Vegyük észre, hogy a tömegméret nem lenne a hálózati struktúra fontos meghatározója.

opciós piac szerkezete

A tömeg akár nagy, akár kicsi, a teljes hálózat egyetlen sűrű klikk lenne. Az opciós piacokon a opciós piac szerkezete differenciálódás a többszörös alcsoport-formálódás mértékének legfontosabb meghatározója a méret. Opciós piac szerkezete méretnek a piaci differenciálódásra gyakorolt hatása statikusan és dinamikusan hasonló. Ha állandónak vesszük az egyes szereplőkre jutó átlagos kapcsolatok számát és az egyes kapcsolatokban elcserélt átlagos mennyiségeket, akkor egy nagy tömegnek sokkal differenciáltabbnak kell lennie, mint egy kicsinek.

Hasonlóképpen, a mikrohálózatok állandóságát feltéve, a tömeg méretének növekedésével a kereskedelem egyre decentralizáltabbá, szétszórtabbá és fragmentáltabbá válik, növelve ezáltal a szerkezeti differenciálódást. Ezért egy nagy tömegnek nagyobb fokú differenciáltságot összetett klikkeket kell mutatnia, mint egy kicsinek, és a tömeg méretének növekedése szükségképpen fokozza a differenciálódást. Mint azt a következőkben röviden szemléltetni fogom, a méret a mikroökonómiában és a szervezetelméletben egyaránt alapvető fogalom.

opciós piac szerkezete

opciós piac szerkezete

Ha nem korlátozott racionalitásról opciós piac szerkezete opportunizmusról volna szó, akkor ez az opciós piac szerkezete is alátámasztaná ezeket a premisszákat. Én azonban úgy találtam, hogy a nagy méret és a növekedés növeli a piaci differenciálódást, csökkenti opciós piac szerkezete versenyt, és rontja a piac teljesítőképességét, a kis méret és a stabil létszám csökkenti a piaci differenciálódást, fokozza a versenyt, és javítja a piac teljesítőképességét.

A szervezetelméletben a méretet tekintik a szerkezeti differenciálódás elsődleges előidézőjének pl. A formális szervezetek például a nagy méretből fakadó problémákkal a felelősség szervezeten belüli megosztásával birkóznak meg.

opciós piac szerkezete

Blauval szemben - aki a differenciálódást a nagy mérethez történő racionális alkalmazkodásként magyarázza - én úgy opciós piac szerkezete, hogy a piac azért differenciálódik, mert a nagy méret és a növekedés meghaladja a szereplők azon képességét, hogy hatékonyan kommunikáljanak. Egy empirikus piac azonban nem rendelkezik efféle - a méretet korlátozó vagy kordában tartó - beépített tényezőkkel, és gyakorlatilag változatlanul terjeszkedhet, túllépve a kommunikációs képességeken és gyengítve a teljesítőképességet.

A piac mérete és a differenciálódás közti hipotetikus kapcsolat összhangban van Mayhew és kollégái modelljével. Ők azonban pusztán rögzítenek egy kapcsolatot a méret és a differenciálódás között. Az én érvelésem részletesen leírja a részvényárfolyamok ingadozása, a méret, a differenciálódás és a következmények közti oksági kapcsolatokat a korlátozott racionalitás és az opportunizmus feltevése mellett. Bár opciós piac szerkezete a méret opciós piac szerkezete is okozhat differenciálódást, az itt vizsgált piaci helyzetben a differenciálódást sajátos társadalmi folyamatok eredményeként mutatjuk be.

Ebben az elemzésben az árak szórására összpontosítok, pontosabban az árfolyam-ingadozásra.

Zavar az opciós éterben

Kétféle árfolyam-ingadozás érdekes: az alapul szolgáló részvény és az opció árfolyam-ingadozása. Az opciós piac vizsgálatának egyik analitikus előnye az, hogy a szóban forgó piac származékos piac - árfolyamai az alapul szolgáló részvény árfolyamától függenek.

Mit Jelent Opciót Venni?

Az alapul szolgáló részvény árfolyam-ingadozását ellenőrizve lehetővé válik, hogy megbecsüljük a hálózati struktúrának az opció árfolyamára gyakorolt hatását. Az itt vázolt modellben a részvényárfolyam ingadozását külső változónak, az opciós ügyletek inputjának, az opció árfolyamának ingadozását pedig az opciós kereskedési robotok következményének vagy outjának tekintjük. Az ideáltipikus feltételek mellett kialakuló egyetlen, nagyon sűrű klikk nagyfokú versenyt képvisel a piacon.

A korlátozott racionalitásból és opportunizmusból fakadó korlátok nélkül a piacszervezők képesek lennének az összes ajánlatot áttekinteni és agresszív versenyt folytatni saját ajánlati-vételi tartományuk kialakításában. Az efféle agresszív versengés az ajánlati-vételi tartományok szűkülését és egymáshoz való közeledését eredményezné, ami csökkentené a végrehajtási árfolyamok ingadozását.

Röviden: az ideáltipikus makrohálózatok tompítanák az opciós árfolyam ingadozását. A piaci teljesítőképesség nyelvén ez azt jelenti, hogy egy ilyen tompító hatás javítaná a piac szabályos működését. Az itt vizsgált empirikus piachelyeken a méret az opciós árfolyam ingadozásának döntő meghatározója.

  • Pénzt keresni online egy nap nélkül
  • Hogyan lehet most igazán pénzt keresni
  • Pénzt keresni hallgató
  • HOLD is a private partnership, independent from any financial institution.
  • Milyen termékekre lehet opciózni? - Opciós Tőzsdei Kereskedés
  • Bináris opciók a terminálról
  • Hogyan lehet pénzt keresni az interneten regisztráció nélkül
  • A gazdasági élet szociológiája | Digitális Tankönyvtár

Nagy piacon a szűkített mikrohálózatok eredményeként a piaci szereplők közti kommunikáció átható képessége csökken. Hasonlóan hat a kommunikációra a növekedés is; a piac növekedésével a szereplők egyre kevéssé képesek egymással kommunikálni. A nagy méret és a növekedés a piaci kommunikáció átható képességének csökkenését idézi elő, a piacszervezők ajánlati-vételi tartományainak tágulását és széttartását, valamint az opciós árfolyam ingadozását eredményezve. Ez a folyamat a piaci rend aláásásával gyengíti az opciós piac teljesítőképességét.

Zaj van, alig lehet opciós piac szerkezete valamit. Akkor fordul elő, amikor a tőzsde változik. Néhánynak jól megy, elmondják másoknak, és így sokan átjönnek. Időnként van egy kis kavarodás. Egy bizonyos ponton túl a méret növekedése összetett klikkek kialakulásához vezet.

Ez a differenciálódás felerősíti a méretből fakadó kommunikációs problémákat, és erősíti az opciós árfolyamok ingadozását. Bár a fragmentáltság hozzájárul az árfolyam-ingadozáshoz, érdemes megjegyezni, hogy a nagy méret és növekedés a opciós piac szerkezete árfolyam-ingadozás fő oka. Még ha a piac nem is nő elég gyors ütemben ahhoz, hogy fragmentációt idézzen elő, egy nagy piac önmagában hajlamos ingadozó árfolyamot előidézni.

A kis méretnek nem kell növelnie az árfolyam-ingadozást; valójában a kis méret elősegíti az árfolyam-ingadozás csökkenését.

Hagyományos és egzotikus opciók a magyar devizapiacon - PDF Free Download

Bár a szereplők kis piacon éppúgy alá vannak vetve a korlátozott racionalitásnak, az egyes szereplőknek kevesebb kommunikációs partnerrel van dolguk, mint nagy tömegben tevékenykedő társaiknak. A résztvevők viszonylag nagy százalékával képesek kapcsolatba lépni, ennek következtében igencsak tisztában vannak a tömegben fellelhető ajánlatokkal. Ilyen információk birtokában a szereplők keményen versenyezhetnek ajánlati-vételi tartományaik kialakításakor. Az efféle agresszív verseny a szereplők ajánlati-vételi tartományainak összeszűküléséhez és összetartásához vezetne, ami az opciós árfolyamok ingadozásának csökkenését eredményezné.

Az opciós árfolyamok ingadozásának lényeges csökkenése javítaná a piac szabályos működését, amit a piac teljesítőképességének javulása jelezne.

Hagyományos és egzotikus opciók a magyar devizapiacon

A közelség tényén felül van opciós piac szerkezete számszerűsíthető bizonyíték is arra, hogy a partnerkiválasztás egyéb, nem gazdasági tényezőkön is alapulhat: barátság, hízelgés stb. Adottnak véve a relációs definíció hiányát, az atomisztikus piacot strukturálisan differenciálatlannak fogom fel; opciós piac szerkezete hálózatelemzés nyelvén ez a piaci szereplők egyetlen és sűrű klikkjét jelenti.

Például az értéktőzsde parkettjén szereplők száma véges. Ha az összes szereplőnek az összes piachely közti mozgását vizsgálnánk, akkor kiderülne, hogy az értéktőzsde opciós piac szerkezete zárt rendszer; az egyik tömet méretének növekedése egy másik tömeg méretének ugyanolyan méretű csökkenésében jelentkezne.

Ha azonban csak két piachelyet vizsgálunk, akkor mindkettőt tekinthetjük nyitott rendszernek, ahol nincs határa a méretnek.