A legjobb szórakoztató és játékos kikapcsolódási lehetőségek - Felső-Ausztria

Felső lehetőség

felső lehetőség

Felső lehetőség, kapcsolattartó: Mayer József E téma keretében a felső tagozat számára készül az egész napos iskolai tanulásszervezés támogatásához nevelési-oktatási program. A program a kerettantervek által nem felső lehetőség időkerethez nyújt pedagógiai és szakmai támogatást az intézmények és a pedagógusok számára.

A program az alsó tagozat számára készülő programmal egységes egészet alkot.

felső lehetőség

A két program közös célja válaszokat találni az iskolákban a tanulói sokféleség kezelésének kihívásaira, az egész napos iskolai nevelésben rejlő pedagógiai felső lehetőség, eszközök felhasználásával. Konkrét célja elősegíteni az általános iskola felső tagozatán tanulók számára a felkészülést felső lehetőség középfokú továbbtanulásra, hatékonyan és eredményesen biztosítani az általános iskola és a középfokú oktatás szakképzés közötti átmenetet.

felső lehetőség

E témában — az egész napos iskola koncepciójába ágyazva felső lehetőség sor kerül a felzárkóztatás nevelési- oktatási programjának kidolgozására és bevezetés előtti kipróbálására. A program során a partneriskolák pedagógusai és az OFI szakmai munkatársai közös tevékenység során keresnek megoldási javaslatokat arra, hogyan lehet az iskolában töltött időkeretbe illeszteni a tehetséggondozást, felső lehetőség felzárkóztatást, a sportot és egyéb felső lehetőség tevékenységeket, valamint a házi feladat elkészítését is úgy, hogy a pedagógus és a tanuló számára egyaránt örömteli és közös tevékenység legyen a tanítás és tanulás.

6. téma: A lehetőségek iskolái (egész napos iskola) - felső tagozat, felzárkóztatás

A fejlesztés során elkészített és kipróbált tevékenységtartalmak modulok a tanulási környezet kialakításában, a tanulásmetodikai és szervezeti kérdések megválaszolásában segítik a pedagógusokat. A bevont iskolák hálózatban, egy-egy tudáscentrumként dolgoznak együtt, ez a gyakorlat lehetőséget teremt arra, hogy a program befejezését követően is kapcsolatban maradjanak, segítsék, támogassák egymás munkáját.

felső lehetőség

A fejlesztés elvárt eredménye, hogy az egész napos iskolák a megújuló pedagógiai gyakorlatukkal a hagyományos iskolák sikeres alternatívái legyenek.