Termékek kiskereskedelme. Kiskereskedelmi kódok. Kiskereskedelem és ENVD

Az envd-vel, ha van további bevétel, Jelentés az usn és az envd kombinálásáról sp. Lehetőségek a különféle adórendszerek kombinálására

  1. Összegezve ezeket az információkat, arra a következtetésre juthatunk, hogy az UTII adózási célú közüzemi és tároló létesítményei nem szerepelnek a kereskedelmi helyiségek területén.
  2. Iq opció bináris opciós jelek

Természetesen ez sokat leegyszerűsít. De az idő múlásával egyértelművé válik, hogy ezeknek a speciális módoknak a fejlesztői nem mutatták meg a szükséges komoly hozzáállást velük szemben. Ennek eredményeként, ha azokat egyenként alkalmazzák, kérdés merül fel, mivel a megfelelő fejezetek Az az envd-vel legyen szóköz.

Különösen nem minden egyértelmű azokban az esetekben, amikor mindkét speciális módot egyszerre használják. Meg kell várnunk a tisztviselők magyarázatait. Néhányat a közelmúltban hallottak. Tekintsük azokat, amelyek véleményünk szerint az adófizetők számára a legérdekesebbek. Cikke az UTII-fizetők, akik vállalkozói tevékenységet folytatnak más típusú vállalkozói tevékenységek mellett, külön nyilvántartást vezetnek az ingatlanokról, a kötelezettségekről és az üzleti tranzakciókról az UTII-adó alá eső vállalkozási tevékenységek és az olyan vállalkozási tevékenységek vonatkozásában, amelyek tekintetében az adófizetők adót fizetnek más adórendszer.

Cikke szerint az egyszerűsített adórendszert és az UTII összeget ötvöző adófizetőknek külön nyilvántartást kell vezetniük a különös adórendszerek szerinti jövedelmekről és kiadásokról. Ha ez a számvitel nem lehetséges, akkor ezeket a költségeket a jövedelemnek a teljes jövedelemhez viszonyított részesedésével arányosan kell felosztani, amikor mindkét speciális adórendszert egyszerre alkalmazzák.

De az adótörvény nem magyarázza meg, hogyan lehet ezt az arányt meghatározni. A Pénzügyminisztérium megpróbálja teljesíteni ezt a feladatot.

Az adózás számviteli politikájában meg kell határozni a jövedelem és a kiadások elosztására vonatkozó eljárást az STS és az UTII kombinálásakor. A tény az, hogy a jövedelem adózási szempontból történő meghatározásának módszerei e két különleges rendszer esetében különböznek.

Az Art. Az adóalap meghatározásakor az envd-vel "egyszerűsített" jövedelmet és ráfordításokat az adózási időszak kezdetétől az eredményszemlélet alapján határozzák meg, amely az 1.

mindent a turbó opciókhoz

Cikke elismerésre kerül az Orosz Föderáció adótörvényének Cikke 5. A Pénzügyminisztérium állandó ajánlásokat fogalmaz meg e tekintetben: mivel a társasági adó, valamint az adó adóalapjának meghatározásakor a jövedelmet év elejétől számolják el eredményszemlélettel a A jövedelemadó említésének itt a következő jelentése van.

Az egyszerűsített adórendszert alkalmazó adófizetők az adó tárgyának meghatározásakor az áruk építési beruházások, szolgáltatások értékesítéséből származó jövedelmet és a tulajdonjogokat az envd-vel 5.

Az ENVD csökkentési eljárás a kötelező biztosítási díjak összegével Kétféle módon lehet megtakarítani az UTII-t - ezzel csökkentheti biztosítási díjak és csökkenti azon fizikai mutatók számát, amelyek alapján az adó kiszámításra kerül. Nincs más lehetőség, mert egyszeri adó a becsült jövedelem alapján számítják ki, és a tényleges bevételek és költségek nem befolyásolják a kifizetés összegét.

Az Orosz Föderáció adótörvényének Cikke, és nem működési jövedelem - a 9. Vagyis itt Ch. Az újraegyesítés érdekében a finanszírozók ebben az esetben külön elszámolás és "imputált" tevékenységek céljából javasolják a Ch.

Ez utóbbi körülmény vezette a tisztviselőket máskori következtetésekhez Úgy ítélték meg, hogy egy olyan szervezetnek, amely két nem tudom, hogyan lehet pénzt keresni adószabályt alkalmaz a különféle vállalkozói tevékenységekre, amelyek közül az egyik nem mentesül a számvitel alól adórendszer UTII formájábankönyvelési nyilvántartást kell vezetnie, össze kell állítania és be kell nyújtania az adóhatóság számára számviteli kimutatások egészében a szervezet számára.

Vagyis ha egy szervezet számviteli adatok alapján veszi figyelembe az UTII-vel adóztatott vállalkozói tevékenységekből származó bevételeket, és az egyszerűsített adórendszer alkalmazásával az envd-vel fizetett adó adóalapjának kiszámításakor figyelembe vett jövedelmet készpénzes alapon kell meghatározni, akkor a költségek elkülönítése céljából a jövedelem összegét a különféle különféle rendszerek szerint kiszámított adók adóalapját a számviteli adatok alapján kell meghatározni.

A tisztviselők válaszai ilyen következetlenségét - amint ez gyakran megtörténik - magyarázza az, hogy ezt a kérdést az adóügyi törvénykönyv nem eléggé kidolgozza. És ez megadja az adófizetők számára azt a jogot, hogy önállóan megválaszthassák döntése megközelítését, amelyet alkalmazni fog, tükrözve azt az adózás számviteli politikájában.

Bár figyelembe kell venni, hogy egy levél kivételével a finanszírozók véleménye ebben a kérdésben egyértelműnek tűnik.

Háromféle költség

A Pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kiadásokat a két speciális rendszer között a jövedelemmel azonos sorrendben, vagyis eredményszemléletben osztják az envd-vel az év elejétől, ideértve a kötelező ha van további bevétel összegét. Miért összpontosítunk ezekre a hozzájárulásokra? Cikke 3. Cikke 2. Az adószabályzatnak a Következésképpen a járulékok összegét az így meghatározott részesedésnek megfelelően osztják szét: az egyszerűsített adórendszer adójának csökkentése érdekében - 32 rubelt.

Az egyszerűsített adórendszerbe átvitt tevékenységekből származó adó összege 39 rubel. Vagyis a hozzájárulások egyszerűsített adórendszerének adókedvezményének maximális összege 19 rubel.

Így az UTII-val kapcsolatos járulékokat a teljes adó kiszámításakor figyelembe veszik 17 rubel összegben, mivel ez kevesebb, mint a számított 20 rubel korlát.

  • Üzleti jog 1.
  • Reggeli kitörési stratégia a bináris opciókhoz
  • Lehetőségek a különféle adórendszerek kombinálására Az adórendszer kiválasztása fontos döntés a vállalkozó számára.

De az egyszerűsített adórendszer adóját nem A két adó kiszámításánál figyelembe vett hozzájárulások teljes összege 37 rubel. Hogyan lehet kiszámítani az "imputált" adót kombináláskor? Ezt a tényt a Pénzügyminisztérium kijelentette, hogy N, Levélében indokolta az említett levélben, hogy ragaszkodjon álláspontjához, amely ha van további bevétel adófizetők számára nem a legjobb. Vagyis a finanszírozók véleménye szerint amikor a lakosság számára UTII-val adóztatott személyi szolgáltatásokat nyújtanak, és más vállalkozói tevékenységeket végeznek, amelyek adóztatását az egyszerűsített adórendszer keretében végzik, az UTII összegének kiszámításához az ezen szolgáltatások nyújtásában ha van további bevétel alkalmazottak teljes létszámát, ideértve az alkalmazottak számát is.

Ez a válasz annál inkább elfogultnak tűnik, tekintettel arra, hogy a tisztviselők azonnal emlékeztettek: az egyszerűsített adórendszer alkalmazásával összefüggésben fizetett adó kiszámítása céljából az adminisztratív és vezetői személyzet javadalmazásának költségeit arányosan határozzák ha van további bevétel a jövedelem részesedésével az összes típusú vállalkozásból származó jövedelem teljes összegében a 8.

valódi vélemények a binarról

Cikke, de egyáltalán nem veszi figyelembe. Úgy tűnik, hogy az Art. Vagyis az ilyen esetekben az adózó köteles külön számviteli nyilvántartást vezetni minden ügyletről, ideértve az envd-vel adóalap kiszámítását is. Egy másik dolog az, hogy ebben az esetben a megosztás sorrendjét valóban nem határozták meg, tehát hasonlónak kell lennie a jövedelem és a kiadások elosztásának sorrendjében, amelyről a 8. De ennek tükröződnie kell az adózás számviteli politikájában. Ugyanakkor ez a logika nyilvánvalóan nem megfelelő azokban az esetekben, amikor az UTII kiszámításához a fizikai mutató nem az alkalmazottak száma, hanem például az értékesítési terület területe, mint például a kiskereskedelem esetében.

Keresési űrlap

A bíróság megtagadta az adóalanyok számára az adó kiszámításának jogát, aki az UTII által adóköteles tevékenységeket végezte, és ugyanazon üzlet területén átvitte az egyszerűsített adórendszerbe. Ugyanakkor az adózó szépen külön számviteli nyilvántartást vezet, amely pontosan meghatározta az egyes tevékenységi típusokhoz kapcsolódó bevétel összegét.

Ügyben Az UTII formájában az adózás szempontjából alkalmazott különleges adórendszer lényege, hogy a jövedelmet imputáltként kell elszámolni, vagyis nem függ az adózó üzleti tevékenységének tényleges eredményeitől. Mi van, ha nem dolgozom! Az egyszerűsített adórendszer használatának joga nem szűnik meg, ha ha van további bevétel adófizetési időszakban az ha van további bevétel csak azt a tevékenységet végezte, amelyre az UTII fizetése került.

Ezen túlmenően, a 2. Az Orosz Föderáció adózási törvényének Cikke szerint az egyszerűsített adórendszert alkalmazó adófizetők nem jogosultak eltérő adórendszerre váltani az adóperiódus vége előtt, kivéve azokat az eseteket, amikor a jelentési adó időszak eredményei alapján az adózó jövedelme az Art.

Cikke A felfüggesztés idején a cikkbe bevezették a 4. Ennek értelmében a marginális jövedelem értéke, amelynek túllépése az egyszerűsített adórendszer használatához való jog elvesztéséhez vezet, 60 millió rubelt tartalmaz a megadott időszakban.

A Pénzügyminisztérium szerint ebben az esetben fontos, hogy az adózás tárgyának meghatározásakor az egyszerűsített adórendszert alkalmazó adófizetők figyelembe vegyék az értékesítésből származó jövedelmet a E tekintetben, valamint figyelembe véve az 1. Cikke, az Art. Cikke szerint csak az egyszerűsített adórendszer keretében adóköteles tevékenységekből származó jövedelmet veszik figyelembe Az envd-vel következtetésekre jutunk az egyszerűsített adórendszerre való váltás jogával kapcsolatban: az 5.

Cikke szerint az UTII-val adóztatott tevékenységekből származó jövedelmet nem veszik figyelembe az ilyen átmenethez való jog meghatározásakor lásd például a VSO Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatának Hozzátesszük azt is, hogy az egyszerűsített adórendszert alkalmazó adózónak jogában áll a naptári év kezdetétől eltérő adórendszerre váltani, erről legkésőbb annak az évnek január az envd-vel értesítve az adóhatóságot, amelyben más adórendszerre kíván átváltani az Orosz Föderáció adószabályzatának Cikke 6.

Végül emlékeztetni kell arra, hogy az 1.

Becsült jövedelemadó. Az ENVD alkalmazási feltételei és a bevétel korlátozása

Cikke, szervezetek Ch. Cikke értelmében az UTII fizetése egy vagy több típusú vállalkozói tevékenységért, jogosult az egyszerűsített adórendszert alkalmazni az általuk végzett egyéb vállalkozási tevékenységekre pénzt keresni az interneten itt és most. Az envd-vel az egyszerűsített adórendszer használata nem annak köszönhető, hogy a jövedelem egy adott jelentési adó időszakban kötelezően jelen van.

Így az adófizető nem veszíti el az egyszerűsített adórendszer használatának jogát e rendszer és az UTII kombinálásakor, még akkor sem, ha a beszámolási adó időszakban nem kap UTII-adó alá nem tartozó vállalkozási tevékenységből származó jövedelmet nem folytat más típusú üzleti tevékenységet.

És ha az adófizető nem veszítette el az egyszerűsített adórendszer használatának jogát, akkor ezt az adórendszert fogja alkalmazni az UTII-hez átruházott tevékenység típusára, de bizonyos feltételek megsértése miatt, például a maximális alkalmazotti létszám túllépése miatt, már nem alkalmazható.

Váltunk az egyszerűsített adórendszerre. Mi a helyzet a költségekkel? Például a következő helyzet az orosz pénzügyminisztérium A költségeket a jövedelem részesedésének arányában osztották meg a teljes bevételből az egyszerűsített adórendszer alkalmazása és UTII.

Valójában, az 1.

opciók kódolása

Cikke szerint az "egyszerűsített" költségei tényleges kifizetésük után kerülnek elszámolásra. Cikke értelmében az áruk építési beruházások, szolgáltatások és vagy tulajdonjogok megfizetése az adóalany - az áruk építési beruházások, szolgáltatások vásárlójának és vagy eladóhoz fűződő tulajdonjogának - kötelezettségének az envd-vel tekintendő, amely közvetlenül kapcsolódik ezen áruk értékesítéséhez munkavégzés, szolgáltatásnyújtás.

Ebben az esetben az anyagköltségeket ideértve az alapanyagok és a készletek beszerzési költségeitvalamint a munkaerőköltségeket az adósság visszafizetésekor, leírásával vesszük figyelembe. Hasonló eljárás vonatkozik a kölcsönvett pénzeszközök ideértve a következőket felhasználásának kamatfizetésére is banki kölcsönök és harmadik felek szolgáltatásainak fizetésekor.

Miért kombinálni?

Ennélfogva az adóalany által leírt helyzetben az egyszerűsített adórendszer alkalmazásában ha van további bevétel a ban felmerült, de a ben befizetett költségeket figyelembe lehet venni, ideértve a helybérleti díjak és bérek hátralékának visszafizetését, de a Pénzügyminisztérium szerintcsak részben kapcsolódott a vállalkozói tevékenységhez, amelyet ban az STS alapján adóztak.

Ezenkívül a finanszírozók nem magyarázták elképzelésüket.

A maga részéről, elismerve ezen álláspont legitimitását, rámutatunk az alábbiakra. Mint fentebb megjegyeztük, tekintettel az e különféle rendszerekben adószakasznak tekintett különbségre, az önálló elszámolás céljából a Pénzügyminisztérium ajánlása alapján célszerűbb a jövedelmet és a költségeket eredményszemléletben figyelembe venni az év kezdetétől kezdve.

Jelentés az usn és az envd kombinálásáról sp. Lehetőségek a különféle adórendszerek kombinálására

Ebben az esetben a ban felmerült és az UTII-hez átruházott tevékenységekkel kapcsolatos költségeket az envd-vel teljes mértékben figyelembe kellett volna venni, függetlenül azok kifizetésének tényétől. Ezért nem indokolt őket második alkalommal, azaz ben figyelembe venni.

robot a bináris piacon

Egy kicsit a földadóról Érdekes probléma merülhet fel az adófizetők számára, akik kombinálják az egyszerűsített adórendszert és az UTII fizetését, és földterülettel rendelkeznek. A helyzet az, hogy az Art. Az Orosz Föderáció adófizetõinek adószámának Cikke telek a tulajdonjog vagy az állandó korlátlan felhasználási társult programok bevételei az interneten alapján, illetve vállalkozásban történő felhasználásra felhasználásra szánta jelentési időszak ha van további bevétel követően a naptári év I.

Mi lenne, ha az adófizető kombinálja az egyszerűsített adórendszert és az UTII megfizetését? A Pénzügyminisztérium úgy döntött, hogy ha egy ilyen adóalany vállalkozói tevékenysége egy földterületen zajlik, akkor nem mentesül a teljes földterület tekintetében a földterület-adó előlegeinek adószámításának kötelezettsége alól Ha az egyszerűsített adórendszerbe átvitt vállalkozási tevékenységet egy helyszínen végzik, a másik pedig az "imputált" tevékenységet, akkor a földterület ha van további bevétel előzetes kifizetéseire csak a második földterület vonatkozásában kell adószámításokat benyújtani.

hogyan lehet gyorsan pénzt keresni az interneten 1000

Két egyszerűsített adórendszer alkalmazása Oroszországban meglehetősen általános gyakorlat. Ez a megközelítés jelentős megtakarítást eredményez az adók terén, ugyanakkor további és meglehetősen összetett elszámolást igényel.

Megértjük ezeket az adórendszereket.

Mosodai szolgáltatások, beleértve a termékek vegytisztítását. Milyen kiskereskedelemben értékesített árukra nem vonatkozhat ez az adórendszer? Személygépkocsik és motorkerékpárok, több mint lóerővel.

Az üzemmód nem akadályozza a rendszert Az adótörvény lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy egyszerre több adórendszerben dolgozzanak. Ez különösen ha van további bevétel a korlátolt felelősségű társaságok számára, mivel a társaságok használják leggyakrabban az egyszerűsített adórendszert STSkombinálva azt az egységes imputált jövedelemadóval UTII.

Lehetséges az envd nagykereskedelme?

A két üzemmód egyidejű használatának előnyeinek megértéséhez vegye figyelembe egy egyszerű példát. Az ilyen típusú tevékenységeket az "egyszerűsített" rendszeren kell elszámolni. A társaság által nyújtott szolgáltatások listájában szerepel a termékek saját fogyasztóval történő szállítása is 5 autó. A rakományokat fizetett ha van további bevétel szállítják.

Ezenkívül a járműparkot alapanyagok szállításához és vállalkozáshoz történő szállításához használják azokban az időkben, amikor a fő termékek iránti kereslet az envd-vel a téli szezonban az építőipar szinte nem kerül végrehajtásra. A teherfuvarozást az UTII nyilvántartásba veszi. A társaság vezetése megosztotta az adórendszereket a saját termékek gyártása és értékesítése, valamint a szállítási szolgáltatások terén.

Lássuk, miért történt ez? A tégla formázása és égetése meglehetősen drága termelés. Először a társaságnak alapanyagokat kell vásárolnia: agyagot, homokot, vizet.

Speciális üzletek

Másodszor, a termelés meglehetősen az envd-vel nagy mennyiségű gázt, elektromos áramot vagy szént költenek a pörkölésre. Harmadsorban a személyzet káros munkakörülmények között dolgozik, ami azt jelenti, hogy a munkáltató magasabb fizetést fizet biztosítási díjak A végtermék árát a piac diktálja, és a különbség a költség és a költség között minimális.

Ez minimalizálja az adóbefizetéseket. A teherfuvarozás az egyszerűsített adórendszerhez is megfelelő. Vannak bizonyos tényezők, amelyek miatt az "egyszerűsített" használata kevésbé jövedelmező, összehasonlítva az imputált jövedelem egyetlen adójával.

A teherfuvarozás alapvető jövedelmezősége rubel az Orosz Föderáció adótörvényénekA A K-2 önkormányzati szinten jön létre, és tisztviselővel tisztázható információs portálok a város vagy a közigazgatás.

Ennek az együtthatónak a minimális értéke 0,05 lehet.